Zvuková izolácia a odhlučnenie - akustické dosky WOLF

Exkluzívny distribútor pre SR

Objednávajte na: +420 326 901 411
alebo odbyt@ciur.cz

Najlepšie v oblasti zvukovej izolácie

Technické informácie

Vďaka ťažkej hmote, ktorú predstavuje kremičitý piesok a unikátnej štruktúre, dosahujú dosky Wolf PhoneStar® vynikajúce zvukovo izolačné parametre v oblasti vzduchovej a kročajovej nepriezvučnosti. Všetky použité materiály sú prírodného charakteru, ľahko odbúrateľné a neprinášajú žiadne zdravotné riziká.

Obrázok: 100 % dovnútra – 15 % von

Zvuková vlna v podobe mechanického vlnenia prechádza striedavo vrstvami papiera a piesku. Energia vlny rozkmitáva jednotlivé zrnká kremičitého piesku a vyčerpáva sa. Protokol z merania vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 36 dB.

V praxi sa dosky Wolf využívajú predovšetkým pri rekonštrukciách starších bytov, rodinných domov, radoviek ale aj v novostavbách, všade tam, kde je potrebné izolovať priestor od nežiaduceho hluku z rušnej ulice, technickej miestnosti, od hlučných susedov či spolubývajúcich. Pre projektové účely je vytvorený akustický katalóg systémových riešení, kde nájdete cez 80 doporučených skladieb vrátane dosiahnuteľných hodnôt vzduchovej a kročajovej nepriezvučnosti v podmienkach stavby. Vďaka tomu už vo fáze návrhu alebo rozhodovania vidíte, čo sa dá pri vlastnej realizácii dosiahnuť a zvoliť si zodpovedajúce riešenie.

Technické informácie

Volajte bezplatne

Zákaznícka linka: 800 888 959

Linka slúži výhradne k dotazom na naše produkty.